KLEINSCHALIGE GELUIDSWERING

Architect: Studio by Metadecor │ Opdrachtgever: Metadecor │ Gerealiseerd in: 2018

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Geluidsrail

De Geluidsrail van Metadecor is een nieuw type laag geluidscherm dat tegelijkertijd een veilige bescherming biedt voor auto’s, fietsers en voetgangers en waarbij verschillende soorten vegetatie in een visueel patroon uit het scherm groeien.
Voor het beperken van geluidsoverlast is er een toenemende behoefte naar kleinschalige maatregelen voor plekken met weinig ruimte dichtbij de geluidsbron (bijvoorbeeld wegverkeer, industrielawaai, installatiegeluid, recreatie evenementen). Daarbij is het tegenhouden van geluid alleen niet meer voldoende; ook de veiligheid, ruimtelijke inpassing en een groene, natuurlijke uitstraling zijn belangrijk om een effectieve afscherming te krijgen die de omgeving accepteert. De Geluidsrail is een gepatenteerd product van Metadecor BV uit Kampen.

Geluidsrail

Geluid

Op een locatie waar geluidsoverlast is door verkeerslawaai van een nabijgelegen provinciale weg, geeft de Geluidsrail met een hoogte van 1,1 meter en opstelling direct naast de weg een geluidreductie tot 6 dB voor woningen pal naast de weg. Dit is een geluidreductie tot 5 dB in het referentiepunt van het geluidproductieplafond (GPP; 50 meter uit de weg, 4 meter hoogte). Daarnaast is dit afhankelijk van specifieke weg- en verkeerssituatie.

Van de Geluidsrail zijn akoestische rekenmodellen beschikbaar waarmee de geluidreductie bij opstelling langs de weg zijn te bepalen. Ook voor andersoortige toepassingen kunnen wij (indicatief of uitgebreid) de geluidreductie doorrekenen.

Pictogram werking geluidsrail

De Geluidsrail geeft een geluidreductie tot circa 6 dB en vormt een veilige afschermingsconstructie, gelijkwaardig aan reguliere vangrails. Door de lage hoogte blijven zichtlijnen bestaan en blijft de sociale veiligheid in stand. Door de vormgeving, vegetatiesoorten en materialisering af te stemmen op de lokale situatie ontstaat een visueel aantrekkelijke façade die de ruimtelijke identiteit van de locatie versterkt.

Pictogram werking geluidsrail

Pictogram werking geluidsrail

Veiligheid

Om in een situatie waar geluidsoverlast speelt onwenselijke hoge geluidschermen te voorkomen, is het treffen van maatregelen dichtbij de bron het meest effectief. De voorziening bevindt zich dan in de obstakelvrije zone. In dat geval moet de voorziening omwille van de verkeersveiligheid botsvriendelijk zijn, of achter een afschermconstructie geplaatst worden. Een afschermconstructie schermt van de weg geraakte voertuigen af van obstakels in de berm en leidt deze terug de weg op.

Pictogram werking geluidsrail

De Geluidsrail werkt als een reguliere vangrail (geleiderailconstructie) en kan daarom opgesteld worden binnen de obstakelvrije zone van een weg, zonder verdere hulpconstructies. De veiligheid van de Geluidsrail is ontwikkeld in samenwerking met onder andere het CROW. Door de toevoeging van de Geluidsrail aan een geleiderail blijft de werking van de geleiderail bestaan. De toevoeging werkt veiligheidsverhogend voor bijvoorbeeld motorrijders, doordat palen en stijlen van geleiderail afgeschermd worden. In het belang van sociale veiligheid, routemarkering en visuele geleiding is het ook mogelijk de Geluidsrail te voorzien van led-verlichting in tekst of specifieke patronen.

Details van de constructie van de Geluidsrail
Geluidsrail
Detail Geluidsrail vanuit de auto
Geluidsrail
Geluidsrail voor veiligheid en geluidswering en groenvoorziening
Geluidsrail
Geluidsrail zorgt voor geluidswering
Geluidsrail

Groen

De Geluidsrail is leverbaar in verschillende begroeiingsvarianten, geschikt voor droge of juist hele natte condities. In verschillende mengsels van inheemse zaden groeit er vegetatie uit de Geluidsrail, die kan variëren van ingetogen gras- en mosachtig tot uitbundig en bloemrijk. Alle vegetatie is bestand tegen een agressief milieu (warmte, dooizouten, vorst, droogte) en groeit zelfstandig in de Geluidrail. De bodemsoort van de locatie werkt daardoor niet meer beperkend voor het groen. Op deze manier blijft de mate van groei ook beperkt en ontstaat er geen overwoekering van de locatie door groen en onkruiden.

Indien gewenst kunnen aan bewonerszijde een aantal secties uitgevoerd worden met zadenmengsels die geschikt zijn voor een kleine moestuin of bijvoorbeeld een bijenhotel in natuurgebieden. Indien periodieke bevochtiging nodig is voor de gewenste vegetatie, dan voorziet de Geluidsrail in een waterdruppelsysteem, waardoor handmatige bevochtiging achterwege kan blijven.

Verschillende toepassingen van de geluidsrail in de openbare ruimte
Geluidsrail
Veiligheid van de geluidsrail bij botsingen
Geluidsrail
Verschillende plantensoorten voor de geluidsrail op basis van de condities ter plaatse te bepalen
Geluidsrail
Verschillende patronen in de geluidsrail op basis van het landschap
Geluidsrail
Impressie van de geluidsrail
Geluidsrail

De Geluidsrail is een gepatenteerd product van Metadecor. Het product is ontstaan uit een innovatieopdracht van de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland (2016 – 2018) waarbij Metadecor nauw samengewerkt met verschillende partners, waaronder Soontiëns Stadsnatuur, Tinxt, abtWassenaar, burowit en Wageningen University & Research.

In dit project is verwerkt