Ontwerprichtlijnen
MD Strekmetaal

Wil je een ontwerp maken met MD Strekmetaal? Hieronder hebben we een aantal specificaties voor je verzameld die handig kunnen zijn bij het maken van een ontwerp.

Er zijn een aantal termen waarmee de verschillende mazen worden aangegeven:

 • Maasbreedte (LD)
 • Maashoogte (CD)
 • Damdikte (w)
 • Materiaaldikte (t)

Een voorbeeld van de specificatie voor het type MD Coliseum 02008024 op deze is wijze is:
200    x    75    (80)    –    24    x    1,5
LD           CD   (CD)          w            t

De maat tussen haakjes is de werkelijke maashoogte als je frontaal op het MD Strekmetaal kijkt. De LD maat zonder haakjes is de strekmaat van de strekmachine.

In onderstaande afbeelding staan de termen op het MD Strekmetaal weergegeven:

MD_Strekmetaal_Maasbreedte

Naast de vaste maasafmetingen is het ook mogelijk te werken met variabele mazen. Hierbij wordt de maashoogte binnen een paneel gevarieerd. Hiermee kan bijvoorbeeld een opener en meer gesloten beeld worden gecreëerd.

Voor sommige toepassingen is de opening van het MD Strekmetaal van belang, bijvoorbeeld in geval van natuurlijk geventileerde ruimtes. De frontale openingen en lichtdoorlaatbaarheidspercentages van de MD Strekmetaal patronen zijn te vinden op onze download pagina.

Downloads

Het is mogelijk om van de volgende materialen MD Strekmetaal te maken:
 • Aluminium
 • Koper
 • Corten
 • Messing
 • Staal
 • Rvs
De diktes variëren van 1,5 tot 3 mm dik, mede afhankelijk van het type MD Strekmetaal. Naast de uitstraling van het materiaal bepalen ook zaken als gewicht en sterkte de materiaalkeuze.
De volgende oppervlaktebehandelingen zijn mogelijk voor MD Strekmetaal:
 • Thermisch verzinken (staal)
 • Poedercoaten (staal, rvs, aluminium)
 • Anodiseren (aluminium)
De keuze van oppervlaktebehandeling hangt uiteraard af van de gewenste uitstraling (kleur, glans) en het materiaaltype (bijvoorbeeld corrosiebescherming bij staal). Maar ook de wijze van detailleren is van invloed op de te kiezen oppervlakte behandeling.
Als gevolg van het productieproces ontstaan twee zijden van het materiaal met een verschillend uiterlijk. Deze zijden noemen we de A- en B-zijde. In de meeste gevallen wordt de A-zijde als zichtzijde toegepast. De A-zijde:   De B-zijde:  
Door het productieproces ontstaan ook verschillen in doorzicht. Afhankelijk van de zijde waar je op het MD Strekmetaal kijkt, is het materiaal meer of minder open. Hiermee kan de ontwerper bepaalde zaken aan het oog onttrekken, of juist doorzicht verschaffen. Zo wordt MD Strekmetaal bijvoorbeeld veel toegepast om installaties op een dakopbouw aan het zicht te onttrekken. Het MD Strekmetaal wordt dan met de doorkijkrichting omhoog toegepast. Als voorzetgevel is het juist vaak gewenst om doorzicht van binnen naar buiten vrij te houden. Hier wordt de doorkijkrichting omlaag toegepast. Tot slot kan MD Strekmetaal ook staand worden toegepast, met de doorkijkrichting naar links of rechts. De doorkijkrichting omlaag: MD Strekmetaal doorkijkrichting Omlaag De doorkijkrichting omhoog: MD Strekmetaal doorkijkrichting Omhoog De doorkijkrichting A-zijde van links naar rechts: MD Strekmetaal A-zijde doorkijkrichting Links naar rechts De doorkijkrichting A-zijde van rechts naar links: MD Strekmetaal A-zijde doorkijkrichting Rechts naar links De doorkijkrichting B-zijde van links naar rechts: MD Strekmetaal B-zijde doorkijkrichting Links naar rechts De doorkijkrichting B-zijde van rechts naar links: MD Strekmetaal B-zijde doorkijkrichting Rechts naar links
Luchtdoorlaatbaarheid, ofwel fysische doorlaat, is een belangrijke parameter bij het ontwerpen van ademende gevels voor bijvoorbeeld een parkeergarage. Op basis van de openheid van de gevel wordt bepaald of een parkeergarage open, dan wel gesloten is. In een open parkeergarage hoeft niet actief geventileerd te worden, omdat dit op een natuurlijke manier gebeurt. Is de gevel echter te gesloten, dan zal er actief geventileerd moeten worden. Het is daarom van primair belang te weten hoe groot de doorlaatbaarheid van een specifieke gevel is. Volgens NEN 2443 moet één derde van de gevel geopend zijn om natuurlijke ventilatie te garanderen. Door de complexe 3D vorm van MD Strekmetaal, is de fysische doorlaat hiervan moeilijk exact te berekenen. Om toch uitspraken te kunnen doen over de fysische doorlaat, hebben we een literatuuronderzoek gedaan naar verschillende berekeningsmogelijkheden. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen.
Als het gaat om het ontwerpen van beweegbare, vaste of een luifel zonwering, zijn een paar vragen belangrijk. Hoe is het gebouw gepositioneerd? Hoe is het zonnepad over het gebouw gedurende een jaar? En hoe en wanneer wordt het gebouw gebruikt? Deze vragen en de wensen van de opdrachtgever vormen het kader. Een uitgebreide analyse leidt vervolgens tot een optimaal product. Tijdens het ontwerpproces maken we gebruik van geavanceerde software. Hierin zitten algoritmes die het mogelijk maken om per vertrek een optimale zonwering te realiseren. Specifiek voor MD Strekmetaal hebben we een experiment gedaan om de zontoetreding te bepalen. Op basis van de geometrische eigenschappen en de oriëntatie van het paneel tijdens de montage, is de zontoetreding bepaald. Bekijk de patroonspecificaties van de meestvoorkomende patronen voor deze informatie.
De gemiddelde toleranties van MD Strekmetaal zijn:
 • In de richting van de maasbreedte: 5 mm. Een naad tussen twee panelen moet dus tenminste 5 mm zijn om deze tolerantie op te vangen.
 • In de richting van de maashoogte: 1/2 CD per 1500 mm.
De volgende factoren zijn van invloed op de toleranties:
 • De grofheid van de maas: hoe grover de maas, hoe ruimer de tolerantie.
 • De dikte van het strekmetaal: MD Strekmetaal van aluminium met een dikte van 3 mm heeft een lagere tolerantie dan hetzelfde product van 1,5 mm.
 • De bevestigingswijze: door MD Strekmetaal vast te lassen in een kader kunnen de toleranties geminimaliseerd worden.
 • Voor MD Strekmetaal met variabele openingen gelden andere toleranties.
Mazen aan de rand van de panelen kunnen lichte afwijkingen vertonen qua vorm en/of maatvoering. Gezien de vele factoren die een rol spelen bij het bepalen van de toleranties, raden wij aan per project de toleranties op te vragen.
Bij patronen met een maasbreedte van 100 mm of meer kunnen de mazen aan de randen enigszins vervormen bij het strekken. Omdat het materiaal niet gefixeerd wordt en het de laatste mazen zijn, kan het materiaal langs de randen zijn eigen weg gaan. Bij montage in het werk wordt hierdoor de overgang tussen twee panelen nog beter zichtbaar, het patroon wordt immers verstoord. Om dit te voorkomen, kan MD Strekmetaal aan beide kanten met een halve maas extra geproduceerd worden. Daarna wordt het materiaal op maat gesneden.
Het fraaiste beeld ontstaat als de panelen op hele mazen worden uitgemeten, vergelijkbaar met lagenmaten in metselwerk. Dit geldt zowel voor de hoogte als de breedte van het paneel. Voor het uitzetten van een stramien moet je ook rekening houden met een deelnaad tussen de panelen, om speling en toleranties op te kunnen vangen. Deze deelnaad is afhankelijk van de bevestigingswijze van de panelen, de tolerantie van het type MD Strekmetaal en de grofheid van de maas. Dit varieert tussen de circa 5 en 20 mm. Rekenvoorbeeld: Bij het type MD Coliseum 02008024 is de lange diagonaal 200 mm. De gewenste paneelmaat is ongeveer 1350 mm en het paneel wordt geschroefd op een achterconstructie. Deel je 1350 door 200, dan kom je uit op 6,75. Dit getal is af te ronden naar 7 mazen: 7×200 mm = 1400 mm. Het type MD Coliseum is vrij grof en heeft daarmee ook ruimere toleranties. Een geschroefde bevestiging vergt relatief weinig speling. De deelnaad tussen de panelen bedraagt 10 mm. Het stramien wordt daarmee 1410 mm.
De maximale breedte maat (maasbreedte) van MD Strekmetaal is 1500 mm, bij sommige types oplopend tot 3000 mm. De maximale gangbare hoogte (maashoogte) is 3000 mm, maar is in sommige gevallen ook groter mogelijk. De voordeligste breedte maat (maasbreedte) van MD Strekmetaal panelen zijn 1000, 1250 of 1500 mm. De hoogte van het paneel is vrij te kiezen, waarbij panelen tot en met 3000 mm het voordeligst zijn in verband met hanteerbaarheid en transport. Hoe meer panelen met dezelfde maat, hoe voordeliger de prijs.

De volgende bewerkingen zijn mogelijk met MD Strekmetaal:

 • Kader gelast achter het MD Strekmetaal;
 • Schuine panelen;
 • Panelen met een radius;
 • Gewalste panelen;
 • Omgezette panelen. Bij een verticale omzetting bij modellen met een maasbreedte van 100 mm of meer, is de zetting in het midden van de maas. Horizontale zetting tussen twee mazen zetten;
 • 3D vormen;
 • Panelen met een uitsparing;
 • Binnen een paneel variërende maashoogtes.

strekmetaal-met-radius-gewalst-metadecor

Contact met een creatieve sparringpartner?

 

Neem contact met ons op