Thermisch verzinken beschermt staal

Thermisch verzinken beschermt staal tegen corrosie. Door het onderdompelen van het staal in een bad met vloeibaar zink wordt een legeringslaag gevormd welke het staal beschermd. Thermisch verzinkt staal kan vervolgens gepoedercoat worden in een kleur.

Toepassing in totaalprojecten

Onze oppervlaktebehandelingen passen we uitsluitend toe op de producten die we in totaalprojecten verwerken. We organiseren dit graag voor je bij de realisatie van onze gevels. Tijdens de engineering van de productiedelen is het een aandachtspunt uitloopgaten op de juiste plekken in de producten toe te voegen. Dit om het zink na het onderdompelen in de zinkbaden goed uit de producten te kunnen laten lopen. Bij bepaalde kwetsbare producten is thermisch verzinken geen goed idee omdat kromtrekken van materialen op de loer licht. Dan is het veelal verstandiger om naar voor-verzonken materialen te kijken zoals Magnelis staalplaat.

Kleur

Thermisch verzinkt materiaal heeft een heel eigen uitstraling. Binnen thermisch verzinken zijn geen verschillende kleurmogelijkheden. Wel is het mogelijk om thermisch verzinkt materiaal te poedercoaten. Daarbij zijn de kleurmogelijkheden eindeloos. Zie voor de kleurmogelijkheden de oppervlaktebehandeling pagina poedercoaten.

Thermisch verzinken

Kwaliteit

Door Metadecor thermisch verzinkte materialen zijn verzinkt volgens de Nederlandse en Europese norm NEN-EN-ISO 1461. Thermisch verzinkte Metadecor producten worden gedurende 5 jaar na levering volgens de geldende garantievoorwaarden gegarandeerd tegen corrosie. Garantievoorwaarden zijn afhankelijk van onderhoud van de gevel.

Kaart bestendigheidsklassen

Onderhoud thermisch verzinkte gevels

Thermisch verzinken heeft onder normale omstandigheden, behalve vanwege visuele aspecten, of mechanische belasting geen onderhoud of reiniging nodig. Verzinkt staal is goed bestand tegen redelijk neutrale omstandigheden.

Bij lichte tot normale vervuiling is het overvloedig afspoelen met water vaak al afdoende. Het is toegestaan om een hogedrukspuit met maximale druk van 1 bar te gebruiken. Bij zware vervuiling kan gebruik gemaakt worden van neutrale reinigingsmiddelen met een PH-waarde tussen 6 en 8.

Onder sommige omstandigheden is het nodig de thermisch verzinkte producten regelmatiger te reinigen, zoals bij een overdekte locatie of een plek met weinig beregening. Ook bij een ligging binnen 3 km van de kust is regelmatig reinigen benodigd. Zie hiervoor het kaartje met bestendigheidsklassen (volgens ISO 12944). Ook wanneer het materiaal belast wordt door strooizout is reiniging nodig na het strooiseizoen.

Op thermisch verzinkt staal kan witroest voorkomen. Witroest is een basisch zinkzout dat technisch gezien niet verwijderd hoeft te worden. Als het om visuele redenen verwijderd moet worden moet dit door handmatig schuren of borstelen gebeuren en nooit machinaal.

Vervuiling door betonsluier tijdens het bouwproces moet voorkomen worden. Wanneer er wel betonsluier op het thermisch verzinkt materiaal is gekomen moet dit direct worden afgespoeld.

Onderhoudscontract
Metadecor kan het onderhoud van de door Metadecor geleverde gevel verzorgen. We inspecteren en reinigen de gevel dan periodiek. Zeker voor gevels waarin het MD Apertura systeem (bewegende delen) is toegepast, kunnen wij dit zeer aanbevelen. Vraag voor de mogelijkheden van een onderhoudscontract.

Zes tips voor het reinigen en onderhouden van thermisch verzinkte gevelbeplating:
1. Zorg ervoor dat de gevel tijdig en correct wordt gereinigd.
2. Inspecteer de gevel na één of twee reinigingsbeurten.
3. Gebruik niet krassende en pH-neutrale reinigingsmiddelen.
4. Gebruik een handpad van non-woven nylon en geen staalwol e.d.
5. Spoel de gevel na het reinigen zorgvuldig met water af.
6. Vraag in het geval van twijfel advies aan Metadecor

Vraag onderhoudscontract aan

Contact met een creatieve sparringpartner?

 

Neem contact met ons op