Ontwerprichtlijnen MD Formatura

Wil je een ontwerp maken met MD Formatura? Hieronder hebben we een aantal ontwerprichtlijnen voor je verzameld die handig kunnen zijn bij het maken van een ontwerp.

MD Formatura bestaat uit een patroon van figuren waarbij er delen omgezet worden. Deze figuren kunnen gelijke vormen of verschillende vormen hebben. Bij gelijke figuurvormen kan er een patroon ontstaan door het omzetten van delen in twee verschillende richtingen, waar er door schaduwwerking een beeld ontstaat. Bij verschillende figuurvormen kan dit effect versterkt worden door verschillende vormen, formaten en draairichtingen. De mogelijke vormen zijn eindeloos en per project uniek vorm te geven. Kijk hier voor inspirerende voorbeelden.
Het open oppervlakte ten opzichte van het gesloten oppervlakte frontaal wordt aangeduid als de perforatiegraad. Dit percentage kan bepaald worden vanuit bouwfysische uitgangspunten, zoals akoestiek, zonwering of lichtdoorlaatbaarheid, en vanuit esthetische uitgangspunten. Bij het omzetten van de figuren neemt de perforatiegraad toe. In omgezette toestand is dus de perforatiegraad hoger dan in niet-omgezette toestand.
De figuurgrootte is een variabele factor in het ontwerp van het MD Formatura patroon. Vaak wordt er gekozen voor figuren tussen de circa 50 en 120 mm. De keuze hiervoor is project specifiek. Zo wordt er voor een kleinschalige interieurtoepassing veelal voor een kleiner, fijn figuur gekozen en voor grootschalige gevel voor een groter figuur, waardoor het effect van de MD Formatura optimaal tot zijn recht komt.
De figuren zijn in een vaste steek van elkaar geplaatst. Er zijn verschillende steekpatronen mogelijk, zoals een driehoeksteek, rechthoeksteek, etc. De steek bepaalt het aantal figuren per m2. Bij het vergroten van steek neemt het aantal figuren exponentieel af. Het aantal figuren per m2 bepaalt een deel van de prijs van een paneel.
Een belangrijk uitgangspunt bij MD Formatura ontwerpen is altijd dat er voldoende sterkte en stijfheid in het paneel moet blijven na het aanbrengen van figuren en de omzetting hiervan. Dit gebeurt bij voorkeur door een doorlopend netwerk van plaatmateriaal tussen de figuren. De sterkte wordt deels bepaald door de overspanning van de doorlopende lijnen over het paneel. Ook speelt de verhouding tussen het materiaal dat ‘verdwijnt’ en de dikte van de dammetjes van een netwerk een rol. Bij voorkeur wordt er een netwerk aan gehouden met dammetjes vanaf minimaal 10 mm. Gezien de vele factoren die een rol spelen bij de sterkte van het paneel, wordt hier project specifiek naar gekeken.
In een groot aantal gerealiseerde ontwerpen waarin MD Formatura is toegepast, draait het om te zetten gedeelte in het figuur om een as. Deze ‘as’ zit vast aan het doorlopende netwerk in het paneel. Bij voorkeur heeft deze as een breedte van circa 5 á 6 mm. In deze orde van grootte is een optimale verhouding tussen sterkte van het deeltje en het voorkomen van erg kromtrekken of scheuren van materiaal. Uiteraard is dit project specifiek te bekijken. Afmetingen, materiaalsoort en materiaaldikte spelen hierin een grote rol.
Uitgangspunt bij een gezet paneel van 2 of 3 mm is een blinde rand van circa 12 mm. Dit is de afstand van de zijkant van het figuur tot de zijkant van het paneel. Bij een niet-gezet paneel kan deze randafstand kleiner zijn, tot circa 5 mm. MD Formatura panelen worden echter veelal (dubbel) gezet om het paneel voldoende sterkte en stijfheid te geven. Houd bij gebruik van verschillende formaten figuren in één paneel rekening met een grotere blinde rand ter plaatse van kleine figuren, als het gewenst is dat de rijen figuren netjes doorlopen. Het is mogelijk af te wijken van deze blinde rand, echter geeft dit kans op vervorming van figuren. Hierbij is ook de materiaalsoort en materiaaldikte van belang. Daarnaast wordt het paneel constructief minder sterk bij het toepassen van figuren tot in de hoek van de zetting. Wij kijken projectmatig naar de mogelijkheden hiervoor.
Het is mogelijk om van de volgende materialen MD Formatura te maken:
  • Aluminium
  • Corten
  • Staal
Veelal heeft aluminium de voorkeur in verband met haar gunstige eigenschappen, zoals de verhouding tussen gewicht en sterkte. Bij MD Formatura van corten is het belangrijk om je te laten adviseren over het patroon. Corten is harder dan staal of aluminium en daarom zijn niet alle patronen geschikt, terwijl deze bij andere grondstoffen wel mogelijk zijn. De diktes variëren van 1,5 tot 4 mm dik, mede afhankelijk van het type MD Formatura. Naast de uitstraling van het materiaal bepalen ook zaken als gewicht en sterkte de materiaalkeuze.
De volgende oppervlaktebehandelingen zijn mogelijk voor MD Formatura:
  • Thermisch verzinken (staal)
  • Poedercoaten (staal, aluminium)
  • Anodiseren (aluminium)
De keuze van oppervlaktebehandeling hangt uiteraard af van de gewenste uitstraling (kleur, glans) en het materiaaltype (bijvoorbeeld corrosiebescherming bij staal). Maar ook de wijze van detailleren is van invloed op de te kiezen oppervlaktebehandeling.
De toleranties op panelen MD Formatura zijn afhankelijk van project specifieke factoren. Worden de panelen gezet tot cassettes, of zijn het vlakke platen? Worden de panelen bevestigd door middel van een MD Verti bevestiging waarbij panelen geschroefd worden, of bijvoorbeeld door middel van een MD Resto bevestiging, waarbij panelen blind worden afgehangen? Toleranties zijn onvermijdelijk en het is noodzakelijk hier bij voorbaat rekening mee te houden tijdens de detaillering. Gezien de vele factoren die een rol spelen bij het bepalen van de toleranties, raden wij aan per project de toleranties op te vragen.
De panelen worden op maat gemaakt en zijn project specifiek, maar het is raadzaam om rekening te houden met standaard coil-breedtes van 1000, 1250 en 1500 mm. Dit is de uitgeslagen maat, neem hierin dus ook de zettingen mee, als het om cassettepanelen gaat. Wat betreft lengte is 4000 mm maximaal aan te bevelen. Dit is in verband met de capaciteit en afmetingen van de bewerkingsmachines.

Contact met een creatieve sparringpartner?

 

Neem contact met ons op