Ontwerprichtlijnen MD Designperforatie

Wil je een ontwerp maken met MD Designperforatie? Hieronder hebben we een aantal specificaties voor je verzameld die handig kunnen zijn bij het maken van een ontwerp.

Het open oppervlakte ten opzichte van gesloten oppervlakte frontaal wordt aangeduid als de perforatiegraad. Dit is een percentage tussen 0 en 100%. Dit percentage kan bepaald worden vanuit bouwfysische uitgangspunten, zoals akoestiek, zonwering of lichtdoorlaatbaarheid, en vanuit esthetische uitgangspunten. Onze ervaring leert dat in geperforeerde gevels een percentage rond de 25 tot 40% veelal een mooi beeld geeft. Bij een lagere openingsgraad valt de gevel wat meer dicht. Bij een hogere openingsgraad is de kans aanwezig dat de achterconstructie storend in beeld komt. Houd hierbij ook rekening met de kleur en de hoeveelheid licht die valt op de achtergrond. Berekening van de perforatiegraad is als volgt (bij een driehoeksteek met ronde gaten): R = gatdiameter T = steek Perforatiegraad = [R2 x 90,69] / [T2]
Uitgangspunt bij geperforeerde panelen van 2 a 3 mm is een minimale materiaalstand (‘c’) van 5 mm. Dit is de dam tussen twee gaten. Hier kan van afgeweken worden, echter geeft dit grotere kans op het hol en bol gaan staan van panelen. Bij een designperforatie kan de steek bepaald worden door eenmaal de grootste gatdiameter op te tellen bij de minimale materiaalafstand. T design/fotoperforatie = [Rmax + c] Rmax = grootste gatdiameter T = steek
Het is mogelijk te perforeren met ronde gaten, vierkanten, sleufgaten en speciale vormen. Dit kan in verschillende steek-patronen: driehoeksteek, rechthoekige steek (met maten r1 en r2) of verspringende steek. Veelal wordt voor een (foto)perforatiepatroon gekozen voor een driehoeksteek (hoek van 30-60 graden), omdat dit veelal het meest gewenste beeld geeft. Hierbij liggen de gaten het meest dicht op elkaar. Er kan echter ook bewust gekozen worden voor een rechthoekige steek. Het aantal gaten per m2 wordt bepaald door de steek. Bij vergroten van de steek neemt het aantal gaten exponentieel af. Het aantal gaten per m2 bepaalt een deel van de prijs van de productie van een paneel.
Een belangrijk uitgangspunt voor de gebruikte gat diameters – aangeduid als R (niet te verwarren met straal) – is dat de minimale gat diameter gelijk is aan de plaatdikte. Kleiner is niet mogelijk. De grootste standaard gat diameter is circa 60 mm. Grotere gat groottes zijn wel mogelijk, echter zal dan er dan veelal gekozen worden om te lasersnijden in plaats van ponsen. Dit beïnvloedt ook de prijs.
Uitgangspunt bij een gezet paneel van 2 of 3 mm is een blinde rand van circa 10 mm. Dit is de afstand van de zijkant van het gat tot de zijkant van het paneel. Bij een niet-gezet paneel kan deze randafstand kleiner zijn, tot circa 5 mm. Houd bij gebruik van verschillende gat groottes in één paneel rekening met een grotere blinde rand ter plaatse van kleine gaten, als het gewenst is dat de rijen gaten netjes doorlopen. Het is mogelijk af te wijken van deze blinde rand, echter geeft dit kans op vervorming van gaten. Door het zetten worden de gaten vervormd tot ovaaltjes in plaats van rondjes. Hierbij is ook de materiaalsoort en materiaaldikte van belang. Daarnaast wordt het paneel constructief minder sterk bij perforeren in de hoek van de zetting. Dus er zal projectmatig gekeken moeten worden naar de mogelijkheden hiervoor.
Het is mogelijk om van de volgende materialen MD Designperforatie te maken:
  • Aluminium
  • Corten
  • Staal
De diktes variëren van 1,5 tot 4 mm dik, mede afhankelijk van het type MD Designperforatie. Naast de uitstraling van het materiaal bepalen ook zaken als gewicht en sterkte de materiaalkeuze.
De volgende oppervlaktebehandelingen zijn mogelijk voor MD Designperforatie:
  • Thermisch verzinken (staal)
  • Poedercoaten (staal, aluminium)
  • Anodiseren (aluminium)
De keuze van oppervlaktebehandeling hangt uiteraard af van de gewenste uitstraling (kleur, glans) en het materiaaltype (bijvoorbeeld corrosiebescherming bij staal). Maar ook de wijze van detailleren is van invloed op de te kiezen oppervlaktebehandeling.
De tolerantie op panelen MD Designperforatie zijn afhankelijk van project specifieke factoren. Worden de panelen gezet tot cassettes, of zijn het vlakke platen? Worden de panelen bevestigd door middel van een MD Verti bevestiging waarbij panelen geschroefd worden, of bijvoorbeeld door middel van een MD Resto bevestiging, waarbij panelen blind worden afgehangen? Toleranties zijn onvermijdelijk en het is noodzakelijk hier bij voorbaat rekening mee te houden tijdens de detaillering. Gezien de vele factoren die een rol spelen bij het bepalen van de toleranties, raden wij aan per project de toleranties op te vragen.
Wat betreft de paneelafmetingen is het raadzaam rekening te houden met standaard coil-breedtes van 1000, 1250 en 1500 mm. Dit is de uitgeslagen maat, neem hierin dus ook de zettingen mee, als het om cassettepanelen gaat. Wat betreft lengte is 4000 mm maximaal aan te bevelen. Dit is in verband met de capaciteit en afmetingen van de bewerkingsmachines.

Contact met een creatieve sparringpartner?

 

Neem contact met ons op