Parametrisch ontwerpen, wat houdt dat in?

September 2023 | Blog | Leestijd: 2 minuten 

Parametrisch ontwerpen is een ontwerpmethode die onder andere in de bouw steeds meer wordt toegepast om gebouwen te maken die aan veel verschillende criteria moeten voldoen. Bij parametrisch ontwerpen wordt een ontwerp niet direct vastgelegd met iedere pennenstreek of muisklik in een CAD programma. Een ontwerp wordt juist opgebouwd uit een combinatie van formules (algoritmes) en losse eigenschappen: de parameters. Deze parameters worden in een model verwerkt en aan elkaar gekoppeld met specifieke formules. Als een parameter of formule gedurende het ontwerpproces wijzigt, hoeft niet het hele ontwerp opnieuw getekend te worden. Je hoeft alleen de waarde in het parametrisch model te wijzigen, waarna het ontwerp met een druk op de knop opnieuw wordt gegenereerd.

Maar waar moet je nu aan denken bij die parameters? Je kunt hierbij denken aan duurzaamheidscriteria, zoals CO2 verbruik tijdens de bouw, verwacht energieverbruik tijdens het gebruik en geschiktheid voor hergebruik na sloop. Ook kun je denken aan kwaliteitscriteria tijdens het gebruik, zoals daglichttoetreding, akoestische prestaties, routing, etc. Uiteraard zijn esthetische criteria zoals verschijningsvorm, afmetingen en materiaalgebruik ook als parameters in het model in te voeren. De formules bepalen de onderlinge verhoudingen en het (relatieve) belang van deze parameters in het uiteindelijke model.

De waarden van parameters, zoals een lager gewenst energieverbruik of een groter aantal vierkante meters verkeersruimte, en het relatieve belang van de parameters onderling zijn makkelijk aan te passen in een parametrisch ontwerp. Daardoor is het eenvoudig om snel veel varianten te onderzoeken, zelfs in complexe ontwerpen. Met een druk op de knop wordt visueel zichtbaar wat er gebeurt als een parameter wijzigt.

Efficiënt ontwerpen

Het parametrisch model is met de juiste gereedschappen en kennis in alle stadia van het proces bruikbaar. Het model dat in de architectonische fase is gecreëerd kan in de engineeringfase verder worden uitgewerkt en is dan zelfs toepasbaar in de productie aansturing. In de productiesoftware kunnen extra parameters toegevoegd worden om tegemoet te komen aan eisen voor constructie, maakbaarheid en montage geschiktheid. Dit komt de efficiency van het gehele (ontwerp-) proces ten goede en verminderd het herhalen van ontwerpwerkzaamheden.

Parametrisch ontwerpen is dus een middel om het steeds complexer wordende ontwerpproces de baas te kunnen. Er kan een breed scala aan opties worden verkend die soms zelfs tegenstrijdig zijn, om tot een zo optimaal mogelijk ontwerp te komen. De nadruk ligt daarbij wel op het toepassen van parametrisch ontwerpen als middel, niet als doel. Het is aan de ervaring, kennis en kunde van ontwerpers om te bepalen welke parameters in het model ingevoerd worden en welk onderling belang deze parameters hebben.

 

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email