ONZE WERKWIJZE & BIM

We willen processen eenvoudig houden voor jou als opdrachtgever. Daarbij vinden we persoonlijk contact belangrijk en doen we wat we zeggen. Daarom zijn we graag helder in hoe wij zaken aanpakken. Dat zorgt ervoor dat het voor iedereen duidelijk is hoe een project verloopt en wat wanneer gebeurt.

Als we de wensen en eisen van de opdrachtgever goed in beeld hebben, kunnen we een goede interpretatie doen van de gewenste patronen en vormen. Vervolgens vertalen we de beoogde beleving in een paar stappen naar het nieuwe materiaal. In ons voorstel houden we rekening met alle omgevingsfactoren die invloed hebben op het uiteindelijke resultaat. Daglichttoetreding, schaduwwerking, windbelasting, kleurbeleving, binnenklimaat en doorval worden daarbij meegenomen. Zo blijven we altijd dicht bij de essentie van het ontwerp. Bij het ontwikkelen van een dynamische (bewegende) gevel, een nieuwe bewerking of een nieuwe materiaalsoort vindt continue afstemming plaats over de tekeningen. Iedere minimale wijziging in ponsgrootte, productiemethode, kleurkeuze, afwerking, maar ook de keuze voor verbindingen en montagesystemen, kunnen groot effect hebben. Daarbij is in ons overleg uiteraard ook het budget een belangrijk thema. Als een oplossing niet in het budget past, ontwikkelen we alternatieven. Door daarnaast nauwgezet te calculeren en in de offerte niets aan de verbeelding over te laten, voorkomen we meerwerk.
Samenwerken is BIM. Metadecor tekent in 3d, waardoor we naadloos kunnen aansluiten op een BIM model van jou als opdrachtgever. Dit voorkomt fouten en zorgt voor een betere informatievoorziening tijdens het gehele proces. Dit werkt voor alle betrokken partijen efficiënt en kostenbesparend. Maar het bevordert vooral de samenwerking met één model van het gebouw.
Door te werken in een bouwteam realiseren we de beste oplossing. Zo kunnen we in een vroegtijdig stadium, in openheid, vertrouwen en transparantie met andere partijen samenwerken. We stemmen alles optimaal af, zodat aanpassingen achteraf worden voorkomen. En we gaan voor het behalen van financieel voordeel, omdat er geen taken dubbel uitgevoerd worden. Zo maken wij bijvoorbeeld detailtekeningen en nemen daardoor werk uit handen van de architect. Bij het delen van kennis en informatie maken we gebruik van BIM. Hierdoor blijven we continu op de hoogte van wijzigingen die in de constructie worden doorgevoerd en kunnen onze constructeurs hier direct op inspelen.
Voor het succesvol afronden van een project sturen we even intensief op tijd, als op kwaliteit, informatie en risico’s. Ieder project volgt een identieke koers, die start zodra de offerte akkoord is en eindigt met nazorg:
  1. Planning en organisatie De projectleider maakt een planning en stelt in samenwerking met onze hoofd-projectleider het projectteam samen. Hij organiseert ter voorbereiding de projectadministratie zodat er continu gestuurd kan worden op het beschikbare budget.
  2. Overdracht De projectleider ontvangt van het verkoopteam de specificaties van de toepassing, materialen en montagebenodigdheden. Deze verwerkt hij in zijn projectplan.
  3. Details Er wordt veel aandacht besteed aan de details van de opbouw, constructie en montage van de gevel. Een engineer maakt hiervan een ontwerp en er worden constructieberekeningen gemaakt. Zodra het ontwerp in samenwerking met de projectleider akkoord is verklaard, wordt deze overgedragen aan de tekenaar.
  4. Tekenwerk De tekenaar verzorgt gedetailleerde, eenduidige tekeningen. Daarbij maakt hij gebruik van BIM, waardoor snelle uitwisseling van gegevens met derden mogelijk is, een kortere ontwerptijd wordt gerealiseerd en de kwaliteit wordt vergroot.
  5. Werkvoorbereiding Een werkvoorbereider zorgt ervoor dat alle benodigde materialen op de juiste tijd, in de juiste hoeveelheid en op de juiste plaats aanwezig zijn. Hierbij werkt hij nauw samen met inkoop en productie.
  6. Productie Tijdens het productieproces houdt de projectleider vinger aan de pols door tussentijdse kwaliteitscontroles te doen.
  7. Montage De werkvoorbereider heeft gezorgd voor de levering van de benodigde materialen en het transport van de panelen. Hij treft voorzieningen op de bouwplaats en geeft deze vrij voor de projectleider. De projectleider stuurt het montageteam aan, volgt de planning op en verzorgt de communicatie met andere partijen op de bouwplaats.
  8. Oplevering De oplevering wordt voorbereid door het project ter plaatse op te nemen en deze door te spreken met de hoofd-projectleider. Hierop worden zo nodig aanvullende middelen georganiseerd en de laatste werkzaamheden georganiseerd.
  9. Nazorg en evaluatie Eventuele verbeterpunten uit de oplevering worden in de nazorg doorgevoerd. Als de nazorg is afgerond, ronden we het project af met een evaluatie. Door structureel onze projecten te evalueren, zorgen we ervoor dat leerpunten worden gedeeld. Zo worden opgedane ervaringen structureel in nieuwe projecten meegenomen.
Onze ervaren monteurs hebben al veel ‘vlieguren’ gemaakt. Nieuwe montage collega’s starten met een intern opleidingstraject. Zo maken ze kennis met onze manier van werken, het gedrag van de materialen waar we mee werken en onze bevestigingstechnieken. Op de bouwplaats werken onze monteurs nauwgezet en gedisciplineerd. Idealiter vindt de montage in een laat stadium plaats, als de ruwbouw gereed is. Maar ook als dat niet zo is, zijn we met onze werkmethodes in staat effectief en efficiënt te monteren. In nauw contact met de projectleider worden afwijkingen op de planning doorgesproken; de praktijk is weerbarstig. Waar nodig wordt een bevestigingstechniek aangepast of een workaround gecreëerd.

LATEN WE SAMEN EEN SPRAAKMAKENDE GEVEL CREËREN!