BEOORDELING BRANDVEILIGHEID GEVELCONSTRUCTIE CONFORM BOUWBESLUIT

Brandveiligheid van gevels

BRANDVEILIGHEID GEVELS

De Nederlandse wetgeving voor de brandveiligheid van gebouwen is opgenomen onder de Woningwet, Het Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012 en in diverse normen. De doelen van deze wetgeving is het beperken van het aantal slachtofferts en het voorkomen dat een brand zicht uitbreidt naar een ander perceel. Het Bouwbesluit maakt een onderscheidt in de voorschriften voor nieuwbouw, verbouw, tijdelijk bouw of bestaande bouw.

Het Bouwbesluit stelt niet-gekwanticeerde functionele eigen en levert bij de meeste eisen een set van gekwantificeerde prestatie-voorschriften als mogelijke invulling van de functionele eis. Bij voldoen aan de set prestatievoorschriften mag je formeel aanemen dat je voldoet aan de functionele eis. In de praktijd is dat echter niet altijd het geval, omdat algemeen gelden regels nooit goed zijn af te stemmen op alle mogelijk praktijksituaties. Het is daarom belangrijk om naast de wettelijke eisen te letten op de feitelijk risico's in een gebouw. Op basis van het gelijkwaardigheidsprincipe is het overigens altijd mogelijk om met andere prestaties dan zie zijn opgegeven in de prestatievoorschriften, eenzelfde mate van brandveiligheid te bereiken. Het Bouwbesluit vereist geen bewijs van voldoen, maar alleen het aannemelijk maken ervan. 

Eisen brandgedrag buitenzijde gevels:

  • Volgens EN 13501-1 (klassen A1, A2 en B-F) voor nieuwbouw
  • Volgens NEN 6065 (klassen 1 t/m 5) voor bestaande bouw

 

Vier vuistgevels voor beoordeling brandklasse gevels

 

Hieronder volgende de vier vuistgevels voor de beoordeling van de brandklasse van gevels. Voor uitgebreidere toelichting bekijk dan onderstaande handreiking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, uitgevoerd door DGMR Bouw. 

  1. Een gevel heeft lokaal nooit een beter brandklasse dan de buitenzijde van het buitenblad van de gevel. Voor een B-klasse gevel moet de buitenzijde dus aan klasse B voldoen. Dit geldt met zekerheid.
  2. Een gevel voldoet aan klasse B als deze is opgebouwd uit onderdelen die voldoen aan de klassen A1 en A2 van NEN-EN 13501-1. Dit geldt met zekerheid. 
  3. Een gevel met geventileerde spouw voldoet aan klasse B als de buitenzijde van het buitenblad of één van beide spouwoppervlakken voldoet een klasse B, en de overige onderdelen voldoen aan klasse A2 of A1 van NEN-En 13501-1. Dit is ruim voldoende aannemelijk. 
  4. Een gevel met beperkt geventileerde spouw voldoet aan klasse B als de spouwoppervlakken en een eventuele spouwfolie voldoen aan klasse B, de overige onderdelen voldoen aan klasse A2 of A1 van NEN-En 13501-1 en de spouwafsluiting slechts beperkte openingen heeft. Dit is voldoende aannemelijk. 

LET OP: Een gevel met gangbaar geventileerde spouw en meerdere onderdelen die afzonderlijk aan klasse B of slechter voldoen, behaalt GEEN klasse B. 

 

Brandklassen van bouwmaterialen

 

De brandklasse van een materiaal volgens NEN-EN 13501-1 is alleen een goede indicatie van de brandklasse van een constructie met dat materiaal als toplaag, als die toplaag de achterliggende lagen overal tgen een kleine brand (omvang brandende prullenbak, zoals in NEN-EN 13823) kan afschermen. Bij een B-klasse product is daarvoor meestal een dikte van 10 a 20 mm nodig, en kieren/naden in het oppervlak moeten dicht zijn en blijven. 

Brandklasse 1 of A2: baksteen, kalkzandsteen, betonsteen, gasbeton, natuursteen, keramiek, stuc/pleisterwerk, steenwol/glaswol, glas, staal, ijzer en koper.

Brandklasse A1 en A2, smeltend: Aluminium, zink en lood.

Overige brandklassen: Gipskartonplaat (A2-B), Vezelcemenplaat (A2-C), Houtwolcementplaat (B-C), Steenstrips op brandende ondergrond (B-E), PHL, brandvertragned behandeld (B-D), HPL (C-D), Hout, brandvertragend behandeld (B-D), Hout (D), Spaanplaat, OSB, MDF (D), LDF (D-E), Groene gevel (beplanting) (B-E), PVC (B-D), PC (B-D) en Spouwfolies (B-E).

Isolatieschuimen: EPS, XPS (E-F), PIR (B-D) en PUR (C-E)

Als meerdere gevelonderdelen afzonderlijk een bijdrage aan de brand leveren overeenkomstig klasse B, zullen ze tezamen een veel grotere bijdragen kunnen leveren waardoor de gevel vaak niet aan klasse B, en soms zelfs niet aan klasse C voldoet. 

Handreiking Beoordeling brandklasse gevelconstructie

 

In de handreiking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, uitgevoerd door DGMR Bouw, staan meerdere praktische voorbeelden genoemd hoe je de brandklasse van de gevelconstructie kunt beoordelen. Bij onduidelijkheid over het voldoen aan brandklasse B zijn de beste vervolgopties een nadere deskundige beoordeling en het testen en klasseren volgens NEN-En 13501-1. Met de optie testen en klasseren heb je de meeste zekerheid over het resultaat en kun je bij een positief resultaat, rechtstreeks voldoen aan de prestatievoorschrift van het Bouwbesluit. Bij een beoordeling door een deskundige ben je afhankelijk van de acceptatie ervan door het bevoegd gezag.

Bekijk de handreiking

LATEN WE SAMEN EEN SPRAAKMAKENDE GEVEL CREËREN!