Een andere kijk op architectuur
 

Gebruikte producten

  • MD Strekmetaal gevel

    Gevelbekleding met MD Strekmetaal waarbij verschillende bevestigingen mogelijk zijn.

Springerslocatie in Gouda

Architect: 01-10 Architecten
Opdrachtgever: BM Bouw
Jaar van realisatie: 2016

Supermarkten samen op Springerslocatie

Voor de revitalisatie van Gouda Oost is het noodzakelijk om de twee in de wijk aanwezige supermarkten te verplaatsen. Als meest geschikte locatie is de voormalige locatie van basketbal vereniging de Springers, bekend als de Springerslocatie, aangewezen. Aanvankelijk was het de bedoeling om tot een geïntegreerde ontwikkeling van de beide supermarkten met een woonprogramma te komen, maar dit bleek tijdens het ontwikkelingsproces niet haalbaar. Alternatieve voorstellen van 01-10 Architecten om de beide ontwikkeling te scheiden bleken de beste optie en deze zijn vervolgens in twee separate ontwikkelingstrajecten uitgewerkt.

Voor de beide supermarkten is een integrale huisvesting vormgegeven. Het supermarkt complex is uitgerust met een gezamenlijke arcade die grenst aan het voor de supermarkten gelegen parkeerterrein. Met de arcade verkrijgt het complex een voor supermarkten ongebruikelijke allure en wordt stedenbouwkundige en architectonische eenheid gecreëerd met de Leo Vroman toren die ernaast ligt.  

MetaDecor realiseerde voor dit project de geveldelen met MD Strekmetaal.

/