Een andere kijk op architectuur
 

Gebruikte producten

  • MD Strekmetaal gevel

    Gevelbekleding met MD Strekmetaal waarbij verschillende bevestigingen mogelijk zijn.

Gebruikte materialen

Brede School Elzenhage-Noord

Architect:
Opdrachtgever:
Locatie:

Engineeren, leveren en monteren van de dakopbouw met MD Strekmetaal paneelbekleding en hekwerken met loopdeurtjes.

 

 

 

/