Een andere kijk op architectuur
 

Projecten

We beschikken over de kennis en kunde om complexe, innovatieve en kwalitatief hoogwaardige projecten te realiseren. Dat doen we van concept tot en met montage. Daardoor verbinden we de wereld van design met techniek en ontzorgen we de opdrachtgever volledig. 

We werken internationaal voor opdrachtgevers die een uniek resultaat wensen en van ons een grote creatieve en technische inspanning eisen om dat resultaat te bereiken. Zowel bij nieuwbouw als transformatie realiseren we unieke landmarks.

Onze kwaliteit borgen we door een gestructureerde werkwijze.

We werken bij voorkeur in een bouwteam. Door de openheid, het vertrouwen en de transparantie die in de samenwerking met andere partijen wordt gerealiseerd, kunnen we effectief en efficiënt werken. 

Bij het delen van kennis en informatie maken we bovendien gebruik van BIM. Hierdoor blijven alle partijen die bij het project zijn betrokken continu op de hoogte van wijzigingen die in de constructie worden doorgevoerd. 

Ieder project is uniek. Onze kennis en ervaring met het engineering van materialen, het uitvoeren van constructieberekeningen en het ontwikkelen van bevestigingstechnieken is dat ook. Die nemen we mee in elk project.