Een andere kijk op architectuur
 
 

Privacy Policy

Privacy Policy

Kvk. 05076149, Btw. NL8222.70.614.B01, Rabobank. 1591.62.033, G-rekening. 9910.40.007. Dit e-mail bericht en eventuele bijlagen is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mail bericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. Hij wordt verzocht MetaDecor BV onmiddellijk per e-mail info@metadecor.nl of wel telefonisch op de hoogte te stellen en het e-mail bericht te vernietigen. MetaDecor BV staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

 

This e-mail message and attachments is intended exclusively for the addressee(s). If the e-mail was sent to you by mistake, would you please contact us immediately by e-mail at info@metadecor.nl. In that case, we also request that you destroy the e-mail and that you neither use the contents nor disclose them in any manner to third parties, because the message may contain confidential information which is protected by professional secrecy. Any addressee should be aware that Internet e-mail is subject to risks; MetaDecor therefore.