Een andere kijk op architectuur
 

Projectmanagement

Projectmanagement neemt binnen MetaDecor een belangrijke plaats in. De succesvolle realisatie van een project hangt hier in grote mate van af. We sturen daarbij even intensief op tijd, als op kwaliteit, informatie en risico’s. 

Ieder project volgt een identieke koers, die start zodra de offerte akkoord is en eindigt met nazorg:

1.  Planning en organisatie

De projectleider maakt een planning en stelt in samenwerking met onze hoofd-projectleider het projectteam samen. Hij organiseert ter voorbereiding de projectadministratie opdat er continu gestuurd kan worden op het beschikbare budget.

2.  Overdracht

De projectleider ontvangt van het verkoopteam de specificaties van de toepassing, materialen en montagebenodigdheden. Deze verwerkt hij in zijn projectplan.

3. Details

Er wordt veel aandacht besteedt aan de details van de opbouw, constructie en montage van de gevel. Een engineer maakt hiervan een ontwerp en er worden constructieberekeningen gemaakt. Zodra het ontwerp in samenwerking met de projectleider akkoord is verklaard, wordt deze overgedragen aan de tekenaar.  

4.  Tekenwerk

De tekenaar verzorgt gedetailleerde, eenduidige tekeningen. Daarbij maakt hij gebruik van BIM, waardoor snelle uitwisseling van gegevens met derden mogelijk is, een kortere ontwerptijd wordt gerealiseerd en de kwaliteit wordt vergroot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Werkvoorbereiding

Een werkvoorbereider bereidt voor dat alle benodigde materialen op de juiste tijd, in de juiste hoeveelheid en op de juiste plaats aanwezig zijn. Hierbij werkt hij nauw samen met inkoop en productie.

6.  Productie

Tijdens het productieproces houdt projectleider vinger aan de pols door tussentijdse kwaliteitscontroles te doen.

7.  Montage

De werkvoorbereider heeft gezorgd voor de levering van de benodigde materialen en het transport van de panelen. Hij treft voorzieningen op de bouwplaats en geeft deze vrij voor de projectleider. De projectleider stuurt het montageteam aan, volgt de planning op en verzorgt de communicatie met andere partijen op de bouwplaats.

8.  Oplevering

De oplevering wordt voorbereid door het project ter plaatse op te nemen en deze door te spreken met de hoofd-projectleider. Hierop worden zo nodig aanvullende middelen georganiseerd en de laatste werkzaamheden georganiseerd.

9.  Nazorg en evaluatie

Eventuele verbeterpunten uit de oplevering worden in de nazorg doorgevoerd. Als de nazorg is afgerond, ronden we het project af met een evaluatie. Door structureel onze projecten te evalueren, zorgen we ervoor dat leerpunten worden gedeeld. Zo worden opgedane ervaringen structureel in nieuwe projecten meegenomen.

 

 

    Er zijn helaas geen items binnen deze categorie gevonden.