Een andere kijk op architectuur
 

Hoe wij werken

Offerte

In de offertefase hebben we intensief overleg over de wensen en eisen van de opdrachtgever. Als we die goed in beeld hebben kunnen we een goede interpretatie doen van de gewenste patronen en vormen. Vervolgens vertalen we de beoogde beleving in een paar stappen vertalen naar het nieuwe materiaal. 

In ons voorstel houden we rekening met alle omgevingsfactoren die invloed hebben op het uiteindelijke resultaat. Daglichttoetreding, schaduwwerking, windbelasting, kleurbeleving, binnenklimaat en doorval worden daarbij meegenomen. Zo blijven we altijd dichtbij de essentie van het ontwerp. 

Bij het ontwikkelen van een dynamische (bewegende) gevel, een nieuwe bewerking of een nieuwe materiaalsoort vindt continue afstemming plaats over de tekeningen. Iedere minimale wijziging in ponsgrootte, productiemethode, kleurkeuze, afwerking, maar ook de keuze voor verbindingen en montagesystemen, kunnen groot effect hebben. 

Daarbij is in ons overleg uiteraard ook het budget een belangrijk thema. Als een oplossing niet in het budget past ontwikkelen we alternatieven. Door daarnaast nauwgezet te calculeren en in de offerte niets aan de verbeelding over te laten, voorkomen we meerwerk.

Bouwteam

Wanneer in een bouwproces meerdere partijen zijn betrokken werken we bij voorkeur in een bouwteam. Door in een vroegtijdig stadium, in openheid, vertrouwen en transparantie met andere partijen samen te werken, realiseren we de beste oplossing. 

Er vindt optimale afstemming plaats waardoor aanpassingen achteraf worden voorkomen. En omdat er geen taken dubbel uitgevoerd worden (zo maken wij bijvoorbeeld detailtekeningen en nemen daardoor werk uit handen van de architect) wordt ook financieel voordeel voor de opdrachtgever behaald. 

Bij het delen van kennis en informatie maken we gebruik van BIM. Hierdoor blijven we continu op de hoogte van wijzigingen die in de constructie worden doorgevoerd en kunnen onze constructeurs hier direct op inspelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectmanagement

Een subliem eindresultaat vraagt veel van ons projectmanagement. Om alle verwachtingen waar te maken sturen onze projectmanagers even intensief op tijd, kwaliteit, informatie en risico’s. 

Een uitgebreide omschrijving van ons projectmanagement tref je hier aan.

Montage

We werken met een eigen montageteam. Onze monteurs zijn ervaren vakmensen die garant staan voor de realisatie van elk project. 

Wanneer ze bij ons in dienst treden starten ze met een intern opleidingstraject. Zo maken ze kennis met onze manier van werken, het gedrag van de materialen waar we mee werken en onze bevestigingstechnieken. 

Op de bouwplaats werken onze monteurs nauwgezet en gedisciplineerd. Idealiter vindt de montage in een laat stadium plaats, als de ruwbouw gereed is. Maar ook als dat niet zo is, zijn we met onze werkmethodes in staat effectief en efficiënt te monteren. 

In nauw contact met de projectleider worden afwijkingen op de planning doorgesproken; de praktijk is weerbarstig. Waar nodig wordt een bevestigingstechniek aangepast of een workaround gecreëerd.

Meerwerk

We proberen het te voorkomen. Helaas komt het soms toch voor: meerwerk. 

In het offertetraject stellen we uitputtend vragen over wensen, eisen en uitgangspunten. Daardoor hoeven we niet te werken met stelposten. Maar als tijdens de uitvoering de omstandigheden veranderen of wensen of eisen worden aangepast, kan meerwerk onontkoombaar zijn. 

In dat geval stellen we je daarvan direct, en voordat we met het meerwerk starten, op de hoogte. Je ontvangt een aanbieding zodat je als opdrachtgever grip houdt op je budget.

 

 

    Er zijn helaas geen items binnen deze categorie gevonden.