Een andere kijk op architectuur
 

MD Duurzame Gevel

1-5-2013

MetaDecor bouwt aan een gevel met een systeem wat ten gunste is van de energieprestaties.

Een slimme gevel werkt als een tweede huid voor een gebouw en isoleert een gebouw beter doordat de slimme gevel met haar vorm/constructie inspeelt op zonlicht (afhankelijk van de stand van de zon), wind, klimatologische aspecten (regen, temperatuur) en geluid op een bepaalde plaats waar een gebouw staat of komt te staan.

Verder is onderzocht hoe verschillende soorten strekmetaal presteren op het gebied van convectie van aan of af te voeren warmte. Er is gekeken naar randvoorwaarden van het strekmetaal waar het aan moet voldoen om de maximale energie uit de gevel te halen.

Deze innovatie wordt mede mogelijk gemaakt door:

Samenwerking logo aan nieuwe energie-breed lettercontouren.jpg